بررسی نقش اعیان ثابته بر اختیار انسان در دوفصلنامه «تأملات فلسفی»

بررسی نقش اعیان ثابته بر اختیار انسان در دوفصلنامه «تأملات فلسفی»

بیست و هشتمین شماره از دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی «تأملات فلسفی»، به صاحب امتیازی دانشگاه زنجان منتشر شد.
بررسی عنصر خیال در مثنوی

بررسی عنصر خیال در مثنوی

بیست و ششمین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی «پژوهشنامه عرفان» به صاحب‌امتیازی انجمن علمی عرفان اسلامی ایران منتشر شد.
بررسی نقش انسجام‌گرایی در تحصیل معرفت دینی در «پژوهش‌های علم و دین»

بررسی نقش انسجام‌گرایی در تحصیل معرفت دینی در «پژوهش‌های علم و دین»

بیست و پنجمین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی «پژوهش‌های علم و دین» به صاحب امتیازی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و مدیر مسئولی مهدی معین‌زاده به زیور طبع آراسته شد.
واکاوی تحول در علم کلام از دیدگاه آیت الله مصباح یزدی

واکاوی تحول در علم کلام از دیدگاه آیت الله مصباح یزدی

صد و ششمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «نقد و نظر» به صاحب‌امتیازی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم منتشر شد.
ارزیابی مبانی سبک تفسیر موضوعی تنزیلی در شماره جدید «مطالعات علوم قرآن»

ارزیابی مبانی سبک تفسیر موضوعی تنزیلی در شماره جدید «مطالعات علوم قرآن»

دوازدهمین شماره فصلنامه علمی ـ ترویجی «مطالعات علوم قرآن» به همت اداره نشریات و پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد.
مقایسه مبادی رویکرد اثبات‌گرایی و اندیشه اسلامی در «قبسات»

مقایسه مبادی رویکرد اثبات‌گرایی و اندیشه اسلامی در «قبسات»

صد و چهارمین شماره از فصلنامه «قبسات» به صاحب‌امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.
بررسی اصول جامعه مدنی اسلامی از نگاه قرآن در «پژوهش‌های اجتماعی اسلامی»

بررسی اصول جامعه مدنی اسلامی از نگاه قرآن در «پژوهش‌های اجتماعی اسلامی»

صد و بیست و سومین شماره فصلنامه علمی ترویجی «پژوهش‌های اجتماعی اسلامی» به صاحب‌امتیازی دانشگاه علوم اسلامی رضوی و مدیرمسئولی حجت الاسلام سیدمصباح عاملی منتشر شد.
واکاوی مشروعیت شرط عدم‌ استیلاد در نکاح در فصلنامه «فقه و اصول»

واکاوی مشروعیت شرط عدم‌ استیلاد در نکاح در فصلنامه «فقه و اصول»

صد و بیست و نهمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «فقه و اصول» به صاحب‌امتیازی دانشگاه فردوسی منتشر شد.
مجله «فلسفه و علوم انسانی» فراخوان مقاله داد

مجله «فلسفه و علوم انسانی» فراخوان مقاله داد

مجله تازه‌تاسیس «فلسفه و علوم انسانی» آماده دریافت مقالات اساتید و پژوهشگران است. این فصلنامه دارای اعتبار علمی-پژوهشی است و از نویسندگان مقالات پذیرفته شده براساس کیفیت آن‌ها تقدیر می‌شود.
پرسش‌های بزرگ فیلسوفان بزرگ جهان

پرسش‌های بزرگ فیلسوفان بزرگ جهان

کتاب «پرسش‌های فیلسوفان بزرگ جهان: ۲۳ پرسش مهم فلسفی» نوشته لِشِک کولاکوفسکی با ترجمه شهاب‌الدین عباسی منتشر شد.