اوقات شرعی
اوقات شرعی
اوقات شرعی به افق: تهران
اذان صبح
۰۴:۳۶:۰۷
طلوع افتاب
۰۶:۰۰:۵۰
اذان ظهر
۱۱:۵۴:۲۳
غروب آفتاب
۱۷:۴۶:۱۱
اذان مغرب
۱۸:۰۳:۱۵