ششمین شماره ماهنامه «رویش اندیشه» منتشر شد

ششمین شماره ماهنامه «رویش اندیشه» منتشر شد

ششمین شماره ماهنامه «رویش اندیشه» با موضوع «حکمرانی و خط‌مشی‌گذاری عمومی» منتشر شد.
تناقض عقل‌گرایی و فلسفه‌ستیزی مکتب تفکیک در شماره جدید فصلنامه صدرا

تناقض عقل‌گرایی و فلسفه‌ستیزی مکتب تفکیک در شماره جدید فصلنامه صدرا

جدیدترین شماره فصلنامه تخصصی علوم انسانی اسلامی صدرا بهار 1401 با مدیرمسئولی حجت الاسلام رضا غلامی و سردبیری امیر سیاهپوش منتشر شد.
درآمدی بر معنا و امکان‌سنجی فلسفه دین اسلامی در «قبسات»

درآمدی بر معنا و امکان‌سنجی فلسفه دین اسلامی در «قبسات»

صد و سومین شماره از فصلنامه «قبسات» به صاحب‌امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.
بررسی مؤلفه‌های معرفت سلوکی در «ذهن»

بررسی مؤلفه‌های معرفت سلوکی در «ذهن»

نودمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «ذهن» به صاحب‌امتیازی و مدیرمسئولی آیت‌الله علی‌اکبر رشاد منتشر شد.
تفسیر تطبیقی «غض بصر» در مجله مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث

تفسیر تطبیقی «غض بصر» در مجله مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث

هفدهمین شماره از مجله مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث به صاحب‌امتیازی جامعةالمصطفی العالمیه منتشر شد.
تحلیل کاربست گفتمان سکوت در سوره یوسف در فصلنامه پژوهش‌های ادبی – قرآنی

تحلیل کاربست گفتمان سکوت در سوره یوسف در فصلنامه پژوهش‌های ادبی – قرآنی

سی و پنجمین شماره از فصلنامه پژوهش‌های ادبی – قرآنی به صاحب امتیازی دانشگاه اراک منتشر شد.
بررسی ضوابط صحت کشف مقاصد شریعت در نشریه مطالعات اصول فقه امامیه

بررسی ضوابط صحت کشف مقاصد شریعت در نشریه مطالعات اصول فقه امامیه

پانزدهمین شماره از نشریه مطالعات اصول فقه امامیه، به صاحب‌امتیازی جامعةالمصطفی العالمیه به زیور طبع آراسته شد.
رابطه عقل دینی و حیای روان‏شناختی در «پژوهش‌نامه روانشناسی اسلامی»

رابطه عقل دینی و حیای روان‏شناختی در «پژوهش‌نامه روانشناسی اسلامی»

پانزدهمین شماره از دوفصلنامه «پژوهش‌نامه روانشناسی اسلامی» از سوی پژوهشگاه قرآن و حدیث منتشر شد.
آسیب‌شناسی مطالعات قرآن و کتاب مقدس در فصلنامه مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی

آسیب‌شناسی مطالعات قرآن و کتاب مقدس در فصلنامه مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی

چهارمین شماره از دوره پنجم فصلنامه مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی به صاحب‌امتیازی انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر شد.
اختلافات فریقین درباره آیات نکاح در دوفصلنامه «مطالعات تطبیقی قرآن‌پژوهی»

اختلافات فریقین درباره آیات نکاح در دوفصلنامه «مطالعات تطبیقی قرآن‌پژوهی»

یازدهمین و دوازدهمین شماره فصلنامه «مطالعات تطبیقی قرآن‌پژوهی» از سوی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم چاپ و منتشر شد.