واکاوی نقش معنویت در حوزه سیاست در «پژوهشنامه تاریخ، سیاست و رسانه»

واکاوی نقش معنویت در حوزه سیاست در «پژوهشنامه تاریخ، سیاست و رسانه»

نهمین شماره فصلنامه «پژوهشنامه تاریخ، سیاست و رسانه» به صاحب‌امتیازی اندیشکده مطالعات راهبردی کریمه(س) روانه بازار نشر شد.
بررسی مذاکره سیاسی در سیره پیامبر اکرم(ص) در «پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی»

بررسی مذاکره سیاسی در سیره پیامبر اکرم(ص) در «پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی»

صد و دهمین شماره فصلنامه علمی «پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی» روانه بازار نشر شد.
مجله مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث در ایستگاه 13

مجله مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث در ایستگاه 13

سیزدهمین شماره از مجله مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث به صاحب‌امتیازی جامعةالمصطفی العالمیه و به مدیر مسئولی یعقوبعلی برجی منتشر شد.
بررسی قرائت ابی بن کعب در دوفصلنامه مطالعات قرائت قرآن

بررسی قرائت ابی بن کعب در دوفصلنامه مطالعات قرائت قرآن

چهاردهمین شماره از دوفصلنامه مطالعات قرائت قرآن به صاحب‌امتیازی جامعةالمصطفی العالمیه به زیور طبع آراسته شد.
خصوصیات نظام اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای در دوفصلنامه «مطالعات اندیشه معاصر مسلمین»

خصوصیات نظام اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای در دوفصلنامه «مطالعات اندیشه معاصر مسلمین»

دهمین شماره از دوفصلنامه «مطالعات اندیشه معاصر مسلمین» به صاحب‌امتیازی جامعة‌المصطفی العالمیة و مدیر مسئولی سیدمحسن میری منتشر شد.
واکاوی اوصاف شیعیان واقعی در ماهنامه «معرفت»

واکاوی اوصاف شیعیان واقعی در ماهنامه «معرفت»

دویست و هفتاد و سومین شماره ماهنامه علمی ترویجی «معرفت» شامل 9 مقاله علمی منتشر شد.
راهکارهای ارتقای رتبه علمی مجلات

راهکارهای ارتقای رتبه علمی مجلات

برخی خطاهای نشریه مانند خطای در داوری، پذیرش مقالات، اخطار لغو، نبود تأییدیه نویسنده مسئول، چاپ مجدد مقاله منتشرشده، تقلب و هرگونه تخلف علمی سبب خروج نشریه از ارزیابی وزارت علوم می‌شود.
امکان‌سنجی استکمال برزخی نفس در فصلنامه «انسان‌پژوهی دینی»

امکان‌سنجی استکمال برزخی نفس در فصلنامه «انسان‌پژوهی دینی»

چهل و سومین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «انسان‌پژوهی دینی» شامل دوازده مقاله علمی منتشر شد.
واکاوی نسبت نظریه اخلاقی و اثربخشی تربیتی در «پژوهشنامه اخلاق»

واکاوی نسبت نظریه اخلاقی و اثربخشی تربیتی در «پژوهشنامه اخلاق»

چهل و هشتمین شماره از فصلنامه «پژوهشنامه اخلاق» شامل هشت مقاله علمی منتشر شد.
بررسی توحید ربوبی در تفسیر المیزان در فصلنامه «آینه معرفت»

بررسی توحید ربوبی در تفسیر المیزان در فصلنامه «آینه معرفت»

دومین شماره بیستمین دوره فصلنامه علمی پژوهشی «آینه معرفت» شامل 7 مقاله منتشر شد.
1