مقایسه مبادی رویکرد اثبات‌گرایی و اندیشه اسلامی در «قبسات»

مقایسه مبادی رویکرد اثبات‌گرایی و اندیشه اسلامی در «قبسات»

صد و چهارمین شماره از فصلنامه «قبسات» به صاحب‌امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.
بررسی اصول جامعه مدنی اسلامی از نگاه قرآن در «پژوهش‌های اجتماعی اسلامی»

بررسی اصول جامعه مدنی اسلامی از نگاه قرآن در «پژوهش‌های اجتماعی اسلامی»

صد و بیست و سومین شماره فصلنامه علمی ترویجی «پژوهش‌های اجتماعی اسلامی» به صاحب‌امتیازی دانشگاه علوم اسلامی رضوی و مدیرمسئولی حجت الاسلام سیدمصباح عاملی منتشر شد.
واکاوی مشروعیت شرط عدم‌ استیلاد در نکاح در فصلنامه «فقه و اصول»

واکاوی مشروعیت شرط عدم‌ استیلاد در نکاح در فصلنامه «فقه و اصول»

صد و بیست و نهمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «فقه و اصول» به صاحب‌امتیازی دانشگاه فردوسی منتشر شد.
مجله «فلسفه و علوم انسانی» فراخوان مقاله داد

مجله «فلسفه و علوم انسانی» فراخوان مقاله داد

مجله تازه‌تاسیس «فلسفه و علوم انسانی» آماده دریافت مقالات اساتید و پژوهشگران است. این فصلنامه دارای اعتبار علمی-پژوهشی است و از نویسندگان مقالات پذیرفته شده براساس کیفیت آن‌ها تقدیر می‌شود.
پرسش‌های بزرگ فیلسوفان بزرگ جهان

پرسش‌های بزرگ فیلسوفان بزرگ جهان

کتاب «پرسش‌های فیلسوفان بزرگ جهان: ۲۳ پرسش مهم فلسفی» نوشته لِشِک کولاکوفسکی با ترجمه شهاب‌الدین عباسی منتشر شد.
بررسی ابعاد خدمات اجتماعی از دیدگاه معصومان در جستارهای تاریخ اسلام

بررسی ابعاد خدمات اجتماعی از دیدگاه معصومان در جستارهای تاریخ اسلام

دومین شماره فصلنامه علمی جستارهای تاریخ اسلام به صاحب‌امتیازی جامعه الزهرا(س) منتشر شد.
خوانشی از عزاداری حسینی در مجله «اسلام و مطالعات اجتماعی»

خوانشی از عزاداری حسینی در مجله «اسلام و مطالعات اجتماعی»

سی و هفتمین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «اسلام و مطالعات اجتماعی» مربوط به تابستان ۱۴۰۱ از سوی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد.
بررسی تأثیر مفهوم اضافه در ماهیت طلاق در دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده

بررسی تأثیر مفهوم اضافه در ماهیت طلاق در دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده

هفتاد و ششمین شماره از دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده به صاحب امتیازی دانشگاه امام صادق(ع) منتشر شد.
بررسی شورا از منظر فقه القرآن در شماره جدید «سیاست متعالیه»

بررسی شورا از منظر فقه القرآن در شماره جدید «سیاست متعالیه»

شماره 36 فصلنامه «سیاست متعالیه» به مدیرمسئولی سیدمحمدکاظم باقری، حاوی هفده مقاله منتشر شد.
مقاله «الهیات عملی در بستر جامعه اسلامی» به قلم علی لاریجانی منتشر شد

مقاله «الهیات عملی در بستر جامعه اسلامی» به قلم علی لاریجانی منتشر شد

شماره ۳۹ دوفصلنامه «پژوهشنامه فلسفه دین» از سوی دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد دانشگاه امام صادق(ع) منتشر شد.