خاستگاه شکل‌گیری نفاق از منظر قرآن در «پژوهشنامه تاریخ، سیاست و رسانه»

خاستگاه شکل‌گیری نفاق از منظر قرآن در «پژوهشنامه تاریخ، سیاست و رسانه»

نهمین شماره فصلنامه «پژوهشنامه تاریخ، سیاست و رسانه» شامل 6 مقاله علمی منتشر شد.
بررسی سماع قرآن از نگاه عارفان در «پژوهشنامه عرفان»

بررسی سماع قرآن از نگاه عارفان در «پژوهشنامه عرفان»

بیست و دومین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی «پژوهشنامه عرفان» شامل 12 مقاله علمی منتشر شد.
نقد و بررسی خداباوری شکاکانه در فصلنامه «پژوهش‌های فلسفی»

نقد و بررسی خداباوری شکاکانه در فصلنامه «پژوهش‌های فلسفی»

سی‌امین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «پژوهش‌های فلسفی» شامل 10 مقاله روانه بازار نشر شد.
بررسی جایگاه قلب در اخلاق عرفانی در ماهنامه «معرفت»

بررسی جایگاه قلب در اخلاق عرفانی در ماهنامه «معرفت»

دویست و شصت و هشتمین شماره ماهنامه علمی ترویجی «معرفت» شامل 8 مقاله منتشر شد.
اثربخشی معنادرمانی توأم با تلاوت قرآن در «روان‌شناسی و دین»

اثربخشی معنادرمانی توأم با تلاوت قرآن در «روان‌شناسی و دین»

چهل و نهمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «روان‌شناسی و دین» شامل 8 مقاله منتشر شد.
نسبت‌سنجی فقه و اخلاق در دوفصلنامه «معرفت اخلاقی»

نسبت‌سنجی فقه و اخلاق در دوفصلنامه «معرفت اخلاقی»

بیست و هفتمین شماره دوفصلنامه علمی ترویجی «معرفت اخلاقی» شامل هفت مقاله علمی منتشر شد.
بررسی خداشناسی فطری در ماهنامه «معرفت»

بررسی خداشناسی فطری در ماهنامه «معرفت»

دویست و شصت و هفتمین شماره ماهنامه علمی ترویجی «معرفت» شامل هشت مقاله علمی منتشر شد.
بررسی «اشتباه مفهوم به مصداق» در تعریف ربا در فصلنامه «جستارهای فقهی و اصولی»

بررسی «اشتباه مفهوم به مصداق» در تعریف ربا در فصلنامه «جستارهای فقهی و اصولی»

هجدهمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «جستارهای فقهی و اصولی» شامل 7 مقاله علمی منتشر شد.
«از فقه ادله تا فقه علل» در جدیدترین شماره «پژوهش‌های فقهی»

«از فقه ادله تا فقه علل» در جدیدترین شماره «پژوهش‌های فقهی»

دومین شماره از دوره شانزدهم از فصلنامه «پژوهش‌های فقهی» به صاحب امتیازی پردیس فارابی دانشگاه تهران با هشت مقاله منتشر شد.
هفتمین شماره فصلنامه تخصصی«حکمت‌نامه مفاخر» منتشر شد

هفتمین شماره فصلنامه تخصصی«حکمت‌نامه مفاخر» منتشر شد

هفتمین شماره فصلنامه تخصصی «حکمت‌نامه مفاخر» به مدیر مسئولی حسن بلخاری رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر شد.
1