بررسی تأثیر گناه بر معرفت علمی در نشریه فلسفه علم

بررسی تأثیر گناه بر معرفت علمی در نشریه فلسفه علم

بیستمین شماره از نشریه فلسفه علم، به صاحب‌امتیازی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر شد.
جدیدترین شماره از فصلنامه مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی منتشر شد

جدیدترین شماره از فصلنامه مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی منتشر شد

سومین شماره از دوره چهارم فصلنامه مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی به صاحب امتیازی انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر شد.
بررسی جایگاه تأدیب اطفال در نظام فقهی و تربیتی شیعه در «پژوهش‌های اخلاقی»

بررسی جایگاه تأدیب اطفال در نظام فقهی و تربیتی شیعه در «پژوهش‌های اخلاقی»

چهل و یکمین شماره از نشریه پژوهش‌های اخلاقی به صاحب امتیازی انجمن علمی معارف اسلامی ایران منتشر شد.
«پژوهشنامه اخلاق» به ایستگاه 48 رسید

«پژوهشنامه اخلاق» به ایستگاه 48 رسید

چهل و هشتمین شماره از فصلنامه پژوهشنامه اخلاق به صاحب امتیازی دانشگاه معارف اسلامی منتشر شد.
بررسی نقش تمدنی رهبری ولایی در «پژوهش‌های انقلاب اسلامی»

بررسی نقش تمدنی رهبری ولایی در «پژوهش‌های انقلاب اسلامی»

سی و سومین شماره از فصلنامه پژوهش‌های انقلاب اسلامی به صاحب امتیازی انجمن علمی انقلاب اسلامی ایران منتشر شد.
سبک‌شناسی مواجهه رسول الله(ص) با گسست‌های اجتماعی در «تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی»

سبک‌شناسی مواجهه رسول الله(ص) با گسست‌های اجتماعی در «تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی»

چهلمین شماره از فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی به صاحب امتیازی دانشگاه معارف اسلامی منتشر شد.
بررسی نظارت همگانی بر حاکمیت در نهج‌البلاغه در «مطالعات انقلاب اسلامی»

بررسی نظارت همگانی بر حاکمیت در نهج‌البلاغه در «مطالعات انقلاب اسلامی»

پنجاه و نهمین شماره از فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی به صاحب امتیازی دانشگاه معارف اسلامی منتشر شد.
فصلنامه مطالعات تفسیری در ایستگاه 43

فصلنامه مطالعات تفسیری در ایستگاه 43

چهل و سومین شماره از فصلنامه مطالعات تفسیری به صاحب امتیازی دانشگاه معارف اسلامی به زیور طبع آراسته شد.
بررسی واقعیت از نگاه شهیدصدر و ملاصدرا در پژوهش‌های فلسفی کلامی

بررسی واقعیت از نگاه شهیدصدر و ملاصدرا در پژوهش‌های فلسفی کلامی

هشتاد و چهارمین شماره از  نشریه پژوهش‌های فلسفی کلامی به صاحب امتیازی دانشگاه قم به زیور طبع آراسته شد.
بررسی تأثیر ولایت‌پذیری بر سلامت روان در ماهنامه «معرفت»

بررسی تأثیر ولایت‌پذیری بر سلامت روان در ماهنامه «معرفت»

دویست و هفتاد و پنجمین شماره ماهنامه علمی ترویجی «معرفت» به صاحب‌امتیازی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام(ره) منتشر شد.
1