بررسی قیامت در آثار عرفانی امام خمینی(ره) «پژوهشنامه متین»

بررسی قیامت در آثار عرفانی امام خمینی(ره) «پژوهشنامه متین»

گروه اندیشه ـ هشتاد و دومین شماره «پژوهشنامه متین» شامل 7 مقاله از جمله بررسی قیامت در آثار عرفانی امام خمینی(ره) منتشر شد.
بررسی رابطه فلسفی علوم انسانی و تکنولوژی در فصلنامه «روش‌شناسی علوم انسانی»

بررسی رابطه فلسفی علوم انسانی و تکنولوژی در فصلنامه «روش‌شناسی علوم انسانی»

گروه اندیشه ـ نود و نهمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «روش‌شناسی علوم انسانی» شامل 5 مقاله منتشر شد.
سومین شماره دوفصلنامه «پژوهش‌های نوین در آموزه‌های قرآن و سنت» منتشر شد

سومین شماره دوفصلنامه «پژوهش‌های نوین در آموزه‌های قرآن و سنت» منتشر شد

گروه اندیشه ــ سومین شماره از دوفصلنامه تخصصی «پژوهش‌های نوین در آموزه‌های قرآن و سنت» به صاحب‌امتیازی علی غضنفری و سردبیری احمد عابدی منتشر شد.
بررسی زوایای تصویب «قانون ضد فرقه» در فصلنامه «روشنا»

بررسی زوایای تصویب «قانون ضد فرقه» در فصلنامه «روشنا»

گروه اندیشه ـ هشتاد و دومین شماره فصلنامه تخصصی فرق و ادیان «روشنا» با محوریت نقد و بررسی زوایای تصویب «قانون ضد فرقه» منتشر شد.
واکاوی خاستگاه مدیریت بر اساس نظریه علامه طباطبایی‌(ره) در «اندیشه مدیریت راهبردی»

واکاوی خاستگاه مدیریت بر اساس نظریه علامه طباطبایی‌(ره) در «اندیشه مدیریت راهبردی»

گروه اندیشه ـ بیست و پنجمین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی «اندیشه مدیریت راهبردی» شامل 12 مقاله از جمله مقاله «کنکاشی در خاستگاه دانش مدیریت بر اساس نظریه اعتباریات علامه طباطبایی‌(ره)» منتشر شد.
بررسی زوایای تصویب «قانون ضد فرقه» در فصلنامه «روشنا»

بررسی زوایای تصویب «قانون ضد فرقه» در فصلنامه «روشنا»

گروه اندیشه ـ هشتاد و دومین شماره فصلنامه تخصصی فرق و ادیان «روشنا» با محوریت نقد و بررسی زوایای تصویب «قانون ضد فرقه» منتشر شد.
واکاوی صراط مستقیم تکوینی در «پژوهشنامه مذاهب اسلامی»

واکاوی صراط مستقیم تکوینی در «پژوهشنامه مذاهب اسلامی»

گروه اندیشه ـ یازدهمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «پژوهشنامه مذاهب اسلامی» شامل 12 مقاله منتشر شد.
نخستین شماره از دوفصلنامه «مطالعات اعتبارسنجی حدیث» منتشر شد

نخستین شماره از دوفصلنامه «مطالعات اعتبارسنجی حدیث» منتشر شد

گروه اندیشه ــ نخستین شماره از دوفصلنامه «مطالعات اعتبارسنجی حدیث»، به صاحب امتیازی حوزه علمیه خراسان و مدیرمسئولی سیدمصباح عاملی منتشر شد.
بررسی نظری مفهوم «هنر شیعی» در فصلنامه «تاریخ اسلام و ایران»

بررسی نظری مفهوم «هنر شیعی» در فصلنامه «تاریخ اسلام و ایران»

گروه اندیشه ـ چهل و دومین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «تاریخ اسلام و ایران» شامل 8 مقاله منتشر شد.
بررسی تعامل محمدبن حنفیه با سیدالشهداء(ع) در فصلنامه «تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی»

بررسی تعامل محمدبن حنفیه با سیدالشهداء(ع) در فصلنامه «تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی»

گروه اندیشه ـ سی و پنجمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی» شامل 6 مقاله منتشر شد.
2